12. Odpověď na „Omluvu pana Šmídka“ 15.10.2013 PDF Tisk Email

 

Odpověď na „Omluvu pana Šmídka“

Pan Šmídek snad ani nemohl očekávat, že jeho rádoby omluvu, v podobě zveřejněné v říjnovém Zpravodaji, budu moci přijmout.

Za prvé proto, že jeho prý pouhá „chyba v datu“ jednání Zastupitelstva vůbec nevystihuje podstatu problému. Pan Šmídek účelově podsouvá čtenářům představu, že žádost o podporu dětí ve stolním tenisu byla primárně zamítnuta proto, že zástupci Sokola údajně nedokázali ani zodpovědět otázku na počet členů v Sokole. Ve skutečnosti ze zápisu z jednání ze dne 11.4. jasně vyplývá, že nebyla schválena hlavně kvůli nepravdivé informaci o počtu dětí v Sokole, která zazněla z publika při diskusi. Další opakovaná zamítání žádosti již byla pouze dílem vzdoru a u některých zřejmě i osobní zášti několika zastupitelů vůči neposlušnému stávajícímu vedení Sokola. Svým jednáním ale netrestají výbor TJ Sokol, ale pouze děti, na jejichž podporu se vedení obce dlouhá léta odvolává.

Druhým důvodem je jeho následující okořenění všeho novou lží, když čtenářům podsouvá jakési vymyšlené předchozí osobní jednání, na kterém prý zazněl jím uvedený požadavek Sokola na tři předražené stoly. Fakta jsou jednoznačná: Původní písemná žádost Sokola, s dodnes naprosto shodným obsahem, odešla prokazatelně emailovou poštou všem zastupitelům 8.4.2013. Následně byl v této záležitosti pozván na Obecní úřad starosta Sokola bratr Šibrava a to ve středu 10.4.2013. Jednal pouze v přítomnosti paní starostky a místostarosty, v době kdy naše písemná žádost již 2 dny ležela na OÚ a zároveň i v emailové poště pana Šmídka. Myslím, že k tomu není co dodat. Snad jen smeknout před tím, jaký je vynikající fabulátor. Musím říct, že jsem netušil, že se s podobnými metodami jednání budu setkávat i v době nadcházejícího 24. výročí „Sametové revoluce“. Inu starého psa novým kouskům nenaučíš. Nic na tom nemění ani jeho proklamované kladné hlasování za situace, kdy bylo díky jasně formulovaným stanoviskům některých ostatních zastupitelů zcela zřejmé, že při daném počtu přítomných návrh neprojde. Přesto bych na tomto místě chtěl poděkovat bez výjimky všem zastupitelům, kteří naši žádost i za této situace opakovaně podporovali. Vždy existovala možnost, že se někdo zastydí a ruku potřebnou pro schválení zvedne.

fabulace, vyprávění smyšlených, fantazijních příběhů, někdy spojené s přesvědčením, že se skutečně staly. Pojem se užívá také v psychiatrii.

K, panem Šmídkem uvedenému rozdílu v chování mezi představiteli Slavoje a Sokola. Nevím, jaké zkušenosti mají s žádostmi o podporu současného Zastupitelstva zástupci Slavoje. Zřejmě dobré. Naše zkušenost je bohužel opačná. V roce 2011 požádal Sokol současné zastupitele poprvé o finanční pomoc 360 000,-Kč, na rekonstrukci sálu v celkové hodnotě 3 802 210,-Kč. Tak jak vyzdvihuje pan Šmídek např. u Slavoje, bylo i z naší strany vše dostatečně podrobně vysvětleno, včetně poskytnuté dokumentace. Vedení obce nás téměř dva měsíce udržovalo v domnění, že má zájem nám pomoci, než jsme se dozvěděli, že potřebné finance stejně nemají. Výsledkem všeho bylo, že jsme místo peněz dostali pouze nabídku na „dobré rady“ a telefonní číslo poskytnuté panem Čermákem do Komerční banky stran žádosti o úvěr. S paní z banky samozřejmě nikdo z OÚ nic nedomluvil, takže postupovala standardní metodou. Vyžádala si všechny potřebné informace, vložila je do systému a již nikdy se nám neozvala. Nakonec jsme si na poslední chvíli úvěr zařídili sami u svojí banky a rekonstrukci i bez nabízené „pomoci odborníků“ dokončili včas a v požadovaném rozsahu.

 

V letošním roce jsme si dovolili požádat podruhé, tentokrát o cca 51 000,-Kč na vybavení pro naše žáky. Opět bylo, a to dokonce písemně, naprosto přesně popsáno co potřebujeme. Výsledkem jsou znovu pouze obstrukce a nedůstojné licitace některých zastupitelů vůči Sokolu. Prostě a jednoduše, tam kde není vůle a zájem finančně pomoci žádný komunikativní přístup nepomáhá.

Nakonec ještě něco k závěrečné výzvě pana Šmídka. Já jsem se na poslední jednání zastupitelstva dostavil, pan Šmídek, údajně ze zdravotních důvodů ne. Žádná škoda. Tento pán, který suverénně v tisku zakrývá jednu lež druhou, dokáže jistě s přehledem to samé i z očí do očí. S takovým si opravdu nemá cenu o čemkoli osobně povídat.

 

Zdeněk Petřík, vedoucí oddílu stolního tenisu.