13. Otevřený dopis paní starostce k článku Veřejná omluva panu Petříkovi VZ10-2013 PDF Tisk Email

 

 

Otevřený dopis

Vážená paní starostko Čermáková, pane místo starosto Skružný

Pan zastupitel Šmídek ve svém článku ,,Veřejná omluva panu Petříkovi“ ve Zpravodaji č. 10/2013 uvádí, že písemné žádosti TJ Sokol o podporu žákovského stolního tenisu prý předcházelo ústní jednání, na kterém byla učiněna dohoda o obsahu žádosti TJ Sokol pro žáky, konkrétně na 3 drahé stoly za 48 000,-Kč a vrhací robot za 4 000,-Kč celkem za 52 000,-Kč. To je dost odvážné tvrzení vzhledem k níže uvedenému.

Jediné osobní jednání na téma žákovského oddílu stolního tenisu mezi Obcí a TJ Sokol, kterého jsem se zúčastnil spolu s Vámi a panem místo starostou Skružným, proběhlo ve středu 10.4.2013 a sluší se dodat ,že v nepřítomnosti pana Šmídka. Bylo to dva dny po doručení oficiální písemné žádosti TJ Sokol všem zastupitelům a šest dní poté co jsem se od zastupitele pana Šrajla dozvěděl o finančních prostředcích které se obec chystá rozdělit na sport dětí. Na tomto setkání jsme jako podklad použili jedinou, již všeobecně známou oficiální písemnou žádost TJ Sokol z 8.4.2013, obsahující v jednotlivých položkách přesně a přehledně strukturovaný finanční požadavek na dva stoly a další vybavení celkem za 50 876,-Kč vč. DPH. Ostatně pan místostarosta Skružný měl text žádosti před sebou a ptal se na různé podrobnosti konkrétně třeba na herní robot, padly také otázky na počty dětí i trvání činnosti oddílu. Všechny otázky byly popravdě zodpovězeny, bohužel pouze proto aby se na Zastupitelstvu 11.4.2013 staly předmětem spekulací. Na základě těchto spekulací pak nebyl náš požadavek podpořen a žádost v nezměněné podobě byla projednána a zamítnuta Zastupitelstvem zatím ještě 2x a to 16.5.2013 a 10.10.2013. Není mi ale známo naprosto nic o ústní dohodě zmiňované panem Šmídkem, která měla změnit strukturu a výši finančního požadavku TJ Sokol. Nabízí se tedy jen dvě možná řešení:

a) pan Šmídek má tuto zavádějící informaci od někoho kdo se našeho jednání zúčastnil

b) vymyslel si ji sám včetně časové posloupnosti.

Dobře si pamatuji obsah našeho jednání včetně dalších bodů, např. Vašich návrhů ohledně opony nebo vestibulu v sokolovně. V žádném z těchto případů nedošlo z mé strany ani k náznaku formulování nějakých závazných dohod. Jednalo se pouze o vysvětlení Vám nejasných položek žádosti a nastínění možné perspektivy budoucí spolupráce mezi Obcí a TJ Sokol. Nic více ani méně. Že je tato spolupráce aktuálně na bodu mrazu jednoznačně odmítáme vnímat jako svou chybu. Jedno panem Šmídkem dokola omílané i když poněkud nešťastné vyjádření bratra Zity na to prostě v žádném případě nestačí! Nepravdivé informace, účelové dezinformace a princip dvojího metru uplatňovaný především zastupiteli blízkými Radě obce ji však torpédují s železnou pravidelností a neústupností během každého Zastupitelstva zabývajícího se touto problematikou. Závěrem se nabízí ona kardinální otázka; kde pan zastupitel a radní Šmídek přišel na onu ,,dohodu“? Pevně věřím, že pan Šmídek nemá tuto informaci od Vás nebo pana místostarosty. Děkuji a loučím se v očekávání Vaší odpovědi. S pozdravem NAZDAR

Kamil Šibrava – starosta TJ Sokol Velké Popovice Velké Popovice 31.10.2013

Zasláno: zastupitelé obce Velké Popovice, starostka obce, členové TJ Sokol Velké Popovice Tento text bude umístěn na www.sokolvelkepopovice.cz