9.TJ Sokol zpravodaj 9 2013 reakce na článek - Není sokol jako sokol PDF Tisk Email

 

O slušnosti a poctivosti pana zastupitele Šmídka

Vzhledem k tomu, že pan Šmídek ve svém článku v minulém Zpravodaji zcela překroutil historická fakta i průběh uplynulých událostí, dovolte mi alespoň stručně reagovat.

Pan Šmídek ve svých osmi letech nechodil cvičit do Sokola ale do „Sokola“, tedy do socialistické TJ řízené podle sovětského vzoru od r. 1952 Státním výborem pro TVS a od r. 1957 potom Čs. Svazem TVS. V této TJ byl vychováván na základě tehdy platných zákonů, tedy v duchu socialistického vlastenectví. Pro tyto účely byl provoz těchto TJ, na rozdíl od dnešních pravých, samostatně hospodařících, sokolských jednot, plně hrazen ze státních prostředků. Tím bylo umožněno, že jak pan Šmídek uvádí, tělocvičny denně „praskaly ve švech“. Výsledky pak byly demonstrovány na Spartakiádách oslavujících naše lidově demokratické zřízení.

Pan Šmídek se na zasedání zastupitelstva 11.4.2013 před hlasováním žádných bratrů Sokolů na počty členů neptal, protože nikdo z nich nebyl přítomen. Moje poznámka ve Zpravodaji o lustraci je reakcí na požadavek pánů Čermáka a Kabelky na dodání jmenných seznamů dětských členů Sokola. Každý, byť i průměrný čtenář to tak musel pochopit. Vzhledem k následujícímu rozdělení dotace ostatním bez jakýchkoli podmínek je tato poznámka o lustraci naprosto oprávněná.

Naposledy pan Šmídek velmi slušně řečeno „nemluví pravdu“ když uvádí, že požadavek Sokola byl na tři stoly po 16.000,-Kč. V žádosti jsou uvedeny dva stoly po 12.065,-Kč což je příliš velký rozdíl na to, aby šlo o pouhé přehlédnutí. Kampak se asi poděla proklamovaná slušnost a poctivost?

Co se týče tréninkových metod v oddíle stolního tenisu, tyto jsou plně v kompetenci Sokola a vedoucího trenéra. Vzhledem k nulové podpoře oddílu ze strany obce po celou dobu jeho existence nemá vedení obce ani morální, natož odborné právo do těchto záležitostí zasahovat. Jediné co může je hlasováním podanou žádost schválit nebo zamítnout což také učinilo.

Všechno co jsem uvedl, jsou snadno doložitelná fakta, která lze nalézt v archivu Zápisů ze Zastupitelstva, archivu Zpravodaje i v dostupných historických materiálech. Podrobnější informace je možno nalézt v otevřeném dopisu zastupitelstvu i v kopii žádosti o příspěvek zveřejněných na našich webových stránkách http://www.sokolvelkepopovice.cz.

Zdeněk Petřík, vedoucí oddílu st.tenisu