7.TJ Sokol zpravodaj 7_2013 reakce na článek - Reakce rady obce- VZ 6 2013 PDF Tisk Email

 

Dvakrát měř a jednou řež

Velmi nás mrzí přístup rady obce.V červnovém vydání Zpravodaje byla zveřejněna „Poznámka rady obce“, jako reakce na článek o stolním tenisu v TJ Sokol. V této poznámce autor podepsaný jako rada obce uvádí zásadně nepravdivé informace o pronájmu ZUŠ na Sokolovně.

Zveřejněná informace: O ceně pronájmu je uvedeno že ZUŠ platí Sokolu za pronájem prostor o velikosti cca.180 m2 sumu cca. 24.000 Kč měsíčně + energie. Tím autor prakticky Sokol napadá, že vybírá od ZUŠ, jako příspěvkové organizace předražené nájemné ve výši cca.133 Kč měsíčně za m2. Nezúčastněný, do problematiky nezasvěcený čtenář Zpravodaje tedy může snadno uvěřit nabízené interpretaci TJ Sokol jako amorální organizace parazitující na obecním rozpočtu, která ještě žádá o finanční podporu sportu pro svůj dětský oddíl stolního tenisu.

Skutečnost: Dle platné smlouvy má ZUŠ celoročně pronajaty prostory o velikosti 213 m2 za 260 000 Kč za kalendářní rok - tj. měsíčně cca.102 Kč za m2. Energie si nájemce hradí pouze v části předmětu nájmu ( nové učebny Hudební školy) o velikosti 148,5 m2. V ostatních prostorách, např. bubenické zkušebně na Smetánce, hradí veškeré energie TJ Sokol. Navíc od připojení sokolovny na veřejnou kanalizaci, ale i před ní, TJ Sokol hradí na vlastní náklady likvidaci použité vody v celém prostoru ZUŠ na sokolovně, tj. v celých 213m2 pronajaté plochy. Nájemné vybírané TJ Sokol je tedy nižší než např. nájemné, které požaduje OÚ za pronájem svých nebytových prostor od lékařů ( zastupitelstvo odsouhlasilo částku 110,-Kč/m2 měsíčně).

Zmiňovaný pronájem ZUŠ je navíc pouhá úhrada za poskytnuté prostory a služby, je financován z prostředků na školství a nemá tedy vůbec nic společného s podporou sportu ze strany OÚ. Není tedy sebemenší důvod, aby byl používán jako ospravedlnění toho, jak v obci dopadlo rozdělení finančních prostředků na sport.

Pokud zveřejněné nepravdivé informace neměly přímo za cíl očernit Sokol v očích veřejnosti, neměla by „Rada obce“ příště tolik pospíchat s odpovědí na článek který ještě nevyšel. Jako zřizovatel ZUŠ si neznalostí smlouvy své vlastní příspěvkové organizace reklamu zrovna nedělá.

Podrobnější informace k některým událostem okolo Sokolovny budou od podzimu postupně zveřejňovány na připravovaných webových stránkách TJ Sokol na adrese http://sokolvelkepopovice.cz

 

Za TJ Sokol Velké Popovice

 

Kamil Šibrava – starosta TJ

Petr Zita – jednatel TJ

Zdeněk Petřík – hospodář TJ