5. TJ Sokol - zpravodaj_6_2013 reakce na průběh zastupitelstva 11.4.2013 PDF Tisk Email

 

TJ. Sokol Velké Popovice – stolní tenis

Skončila nám celkem úspěšná sezóna a můžeme se těšit na kvalitní soupeře po postupu našeho „Áčka“ do Krajské soutěže 1.třídy. Na druhé straně nás velmi mrzí, že naše snaha zapojit více dětí do trochu jiného sportu, než je tradiční hokej a fotbal, nenalezla pochopení u vedení obce.

Obec Velké Popovice dostala do rozpočtu od státu 390.000,-Kč z výnosů z hazardu. Do loňského roku byly tyto prostředky vždy vydávány na podporu sportu a přerozdělovaly je sportovní svazy přímo svým jednotám. Letos je do svých rozpočtů dostaly obce a zastupitelstvo obce Velké Popovice rozhodlo o uvolnění částky pouze 200.000,-Kč. Protože z prostředků ČOS je možné běžně přispívat již pouze z Grantů na podporu všestrannosti, které nelze použít u organizovaného sportu, požádal oddíl stolního tenisu prostřednictvím TJ Sokol Velké Popovice o část finančních prostředků (necelých 51.000,-Kč) z podpory sportu na materiálové vybavení pro děti. To by umožnilo rozšíření stávající žákovské přípravky stolního tenisu, která je dnes již plně vytížena a nestačí pokrýt potřeby většího počtu dětí. 11.4.2013 zastupitelstvo na svém zasedání jednalo o rozdělení prostředků na sport. Během diskuse byla použita nepravdivá informace o počtu a působení dětí v Sokole (možno shlédnout na internetových stránkách OÚ), byly vznášeny požadavky na lustraci členské základny Sokola a vše vyvrcholilo tím, když pan „K“ jako předseda sportovní komise ohodnotil tělovýchovnou činnost v Sokole slovy (cituji ze zápisu) že „naše babičky cvičily se Sokolem, ale v současnosti takový trend není“. To vše přispělo k tomu, že zastupitelstvo nakonec rozhodlo rozdělit prostředky jiným subjektům. Protože nebyly rozděleny všechny prostředky z výnosů z hazardu, požádali jsme o nové projednání na zastupitelstvu 16.5.2013, kterého jsem se osobně zúčastnil. Přítomen byl i trenér mládeže Petr Semrád, který se snažil zastupitelům objasnit způsob tréninkové práce s dětmi ve stolním tenisu, a zdůvodnit potřebu dalšího materiálního vybavení pro ně. Přestože je logické, že na rozdíl od tréninkové hodiny např. na fotbalovém hřišti, kde při zápase běhá za míčem 22 dětí se jich k hracím stolům v herně pochopitelně tolik nevejde, bylo některými zastupiteli znovu poukazováno na malý počet dětí v oddíle oproti jiným sportům. Přitom větší počet než 10 – 20 dětí v oddíle mají v našem sportu většinou jen ve městech a mládežnických sportovních centrech. Vzhledem k různým protinávrhům na nižší finanční částky (které by v současnosti pro oddíl stejně nic neřešily) nakonec zastupitelstvo žádost opět nepodpořilo. Je to smutná zpráva pro všechny potencionální zájemce o náš sport, které budeme zatím muset odmítat. Rád bych ale všem slíbil, že Sokol se bude snažit, tak jako celá léta najít prostředky ve vlastních zdrojích. Zároveň bych také chtěl poděkovat těm zastupitelům, kteří pro naši žádost hlasovali.

Na závěr bych rád dodal ještě něco k některým „dezinformacím“ které během jednání zazněly.

1.Bylo řečeno, že Sokol odmítl vzít do svých řad atletický oddíl paní L.

Sokol nemá na Sokolovně žádné sportoviště pro atletickou činnost a ani je v dohledné době neplánuje budovat. Aby se zakládal a finančně podporoval sportovní oddíl, který by byl nucen „dojíždět“ na cizí stadion by bylo pro TJ Sokol nezodpovědné. Proto jsem s paní L. probíral možnost působení oddílu dětí v Sokole ve „všestrannosti“ který by mohl mít klidně zaměření jako příprava na atletiku.Byli jsme pak informováni o tom, že rodiče si přejí aby děti nadále cvičily ve školní tělocvičně, takže tím vše skončilo.

2. V diskusi zaznělo od pana K. že obec již Sokol za jeho dřívějšího působení v zastupitelstvu podporovala dost.

Za uplynulých 20 let poskytla obec Sokolu Velké Popovice tyto prostředky:

84.000,-Kč na kulturu – určeno na úhradu části nákladů a honorářů při akcích pro občany (Sluneční návraty, koncerty atd.) ne pro Sokol.

150.000,-Kč na sport – V kontextu se sedmimístnou částkou která byla za tu dobu z obecních rozpočtů poskytnuta na sport je to méně než 4%!

950.000,-Kč na rekonstrukce Sokolovny.

Pravda je taková, že když byla Sokolu v r.1991 vrácena zpět budova Sokolovny, bylo téměř vše v havarijním stavu. Škoda na majetku se dá vyčíslit částkou, kterou později stály nutné opravy a rekonstrukce tj. téměř 6.900.000,-Kč. Tato škoda nemusela nastat, pokud by se TJ Slavoj a Obec Velké Popovice (tehdy MNV), kteří budovu téměř 40 let užívali o svěřený majetek řádně starali a do potřebných prací investovali. Sokol postupně provedl všechny nutné rekonstrukce a poničenou budovu opravil tak, že dnes jí chybí prakticky jen nová fasáda. Pokud připočteme i rekonstrukce pro ZUŠ a připojení kanalizace dělá celková částka téměř 8.200.000,-Kč. Je dobře, že předchozí zastupitelstva v sobě našla dostatek morálních kvalit, aby Sokolu s nápravou škod svých předchůdců alespoň zčásti pomohla, avšak odvolávat se na to dnes, jako na velkou podporu Sokola mi přijde velmi neseriózní.

 

 

Zdeněk Petřík, vedoucí oddílu stolního tenisu.